0%

Transport wywrotką
HomeTransport wywrotką

TRANSPORT WYWROTKĄ

TRANSPORT WYWROTKĄ

Wywrotki są niezastąpione przy transporcie materiałów sypkich w dowolnych ilościach. Dzięki nim zmniejsza się ryzyko przypadkowych strat materiału, a jednocześnie zapewnia się możliwie największe skrócenie czasu operacji – rozładunek trwa minutę i jest bardzo precyzyjny – dzięki wywrotkom można co do metra określić punkt składowania materiałów i zapobiegać bałaganowi na placu budowy.

Usługi wywrotką przydać się mogą nie tylko w czasie prac remontowo-budowlanych. Pojazdów tych używa się także np. do transportu drobnych odpadów powstałych np. w czasie obróbki drewna albo do przewozu surowców opałowych. W każdym przypadku przy zamawianiu transportu należy poinformować usługodawcę, jaki materiał będzie przewożony, ponieważ może to wpłynąć na konieczność jego dodatkowego zabezpieczenia albo wykorzystania wywrotki o wzmocnionej konstrukcji.